Video


 Vill du kolla mer av våra egna filmer om hemundervisning i praktiken och annat, kolla vår YouTube-kanal

Filmsnuttarna härunder är avsedda för att upplysa om och skapa debatt kring ämnet utbildning. Vidgade vyer. Lyssna och lär. Och kanske förundras.

Välj den video du vill se i listan under filmen. Klicka på filmen för att starta och pausa.