Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om organisationen > Syfte
 
 

Syfte


Riksorganisationens syfte är att verka för:

  1. att FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.
  2. att Europakonventionens tilläggsprotokoll, Artikel 2, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige, eftersom den i sin helhet inkorporerades som gällande lag 1995, och reservationen mot densamma togs bort.
  3. att det skall tydliggöras i lagtexter och praxis att ”utbildning på annat sätt” inbegriper att barnet hemundervisas av sina föräldrar.
  4. att ”utbildning på annat sätt” (Skollagen 1985:1100, 10 kap 4§) skall finnas kvar i den nya skollagen, och att detta skall tolkas som att hemundervisning i normala fall ska ses som ett fullgott alternativ om inte starka skäl talar däremot.
  5. att Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige blir och förblir remissinstans i utbildningsfrågor.
  6. att kunskap och utbildning ges dem som fattar beslut kring ett barns skolgång, och på lärarutbildningarna, så att de medvetandegörs om punkt 1-4 och om erfarenheterna från hemundervisning i Sverige och andra länder.

Vår broschyr innehåller mycket information om Rohus syften. Klicka på bilden för att ladda ner den.
 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen