Om organisationen


Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (Rohus) bildades 2008-05-25.

Första årsmötet ägde rum på hemundervisningskonferensen, torsdagen den 2008-07-31.

Andra årsmötet hölls den 12 September klockan 14.00. Dagordning finns HÄR.

Organisationsnumret är 802442-2225 (idéell förening)


Vill du också bli medlem och stödja vårt arbete?

Sätt då in medlemsavgiften på PlusGiro 480310-2 eller Bankgiro 319-0733 - glöm inte att ange namn och epostadress (om du har en) - och kontakta kassören marita [snabel-a] rohus.nu så får du all information.

För närvarande är medlemsavgiften 100 kr per familj, där alla fyllda 16 år i familjen kan vara medlemmar.

För betalningar från utlandet, kontakta kassören: marita [snabel-a] rohus.nu