Vad Hemundervisning INTE är


Det finns många missuppfattningar kring hemundervisning. Här är några av de vanligaste: