Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om Hemundervisning > Vad Hemundervisning INTE är
 
 

Vad Hemundervisning INTE är


Det finns många missuppfattningar kring hemundervisning. Här är några av de vanligaste:
  • "Man undlåter att uppfylla skolplikten" - Nej, man uppfyller skolplikten "på annat sätt" helt enligt vad lagen säger.
  • "Man fråntar barnet rätt till "lika" utbildning som lagen säger - Lagen säger inte "lika" utbildning, den säger "likvärdig" utbildning - alltså "lika bra eller bättre". Hemundervisade barns utbildning visar sig i forskares rapporter efter rapporter att den är just det - lika bra eller oftast bättre. Läs mer om det här.
  • "Det är bara religiösa som hemundervisar, för att indoktrinera sina barn" - inget kan vara mer fel! I Sverige, framför allt, men även i USA, är de som hemundervisar av religiösa skäl i klar minoritet.
  • "Man håller barnet hemma." - Nej, man tvingar inte barnen att vara hemma.
  • "Man förbjuder barnet att gå till skolan." - Nej, beslutet att hemundervisa är ett gemensamt beslut i familjen, där barnens utbildning sätts främst och där de är delaktiga i beslutet.
  • "Man gör all utbildning i hemmet." - Nej, hemundervisade barn får mycket större kontakt med "yttervärlden" än i klassrummet i vanlig skola. Tillsammans med en eller båda föräldrarna är barnet med i hela verkliga livet, hela tiden. Barnet följer med till bilverkstaden, målaren, polisen, sopstationen, på resor mm. själva, och de behöver inte läsa om platserna eller aktiviteterna i en bok.
  • "Lärare från skolan kommer hem och undervisar barnet hemma" (på grund av bl a att skolan av olika anledningar inte vill att barnet ska komma till skolan). - Nej, detta kallas i och för sig för "hemundervisning" ibland, men det är inte denna form av hemundervisning som avses på denna webbplats.
 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen