Vad säger barnen själva om hemundervisning?


Vad är det som är bra med hemundervisning?

I en enkät riktad till hemundervisade barn i Rohus, bad vi dem svara från hjärtat vad de själva kände i denna fråga.

Vi sammanställde alla svar, och tog ut alla de "röda trådar" vi hittade i svaren. De handlade i huvudsak om två saker; vad man "får" och vad man "slipper" i hemundervisning, eftersom alla hemundervisade barn är relativt medvetna om hur det är i skolan. Självklart är svaren mycket intressanta!

I hemundervisning får man...

I hemundervisning slipper man...