Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om Hemundervisning > Vad Hemundervisning ÄR > Vad säger barnen själva om hemundervisning?
 
 

Vad säger barnen själva om hemundervisning?


Vad är det som är bra med hemundervisning?

I en enkät riktad till hemundervisade barn i Rohus, bad vi dem svara från hjärtat vad de själva kände i denna fråga.

Vi sammanställde alla svar, och tog ut alla de "röda trådar" vi hittade i svaren. De handlade i huvudsak om två saker; vad man "får" och vad man "slipper" i hemundervisning, eftersom alla hemundervisade barn är relativt medvetna om hur det är i skolan. Självklart är svaren mycket intressanta!

I hemundervisning får man...

 • trygg miljö där man kan utvecklas i sin egen takt
 • vara tillsammans och utvecklas tillsammans
 • träffa vänner hela tiden
 • ställa alla dumma frågor utan att någon blir irriterad
 • plugga i närheten av familjen där man känner alla, alla är intresserade av mina resultat 
 • koncentrera sig
 • göra specialprojekt hemma där man lägger upp en plan och fullbordar den
 • föräldrarnas respekt
 • planera sitt liv och sin vardag
 • uppleva relationen mellan ansvar och frihet
 • alltid ett fungerande emotionellt stöd mellan barn och vuxna/föräldrar
 • tid med varandra för både barn och vuxna/föräldrar
 • kvalité på livet
 • riktiga vuxna förebilder i stället för ”rollspelande” vuxna
 • bredare ”social träning”
 • ta verkligt ansvar för sina egna handlingar mot andra människor
 • sköta sin vardag utan stress
 • utnyttja och använda sin egen hela kapacitet
 • känna glädje i och att vara stolt över vad man gjort
 • koppling mellan grundkunskaper och egna intressen
 • självkänsla när man gör något man vet man gjort väl och lagt ner mycket arbete på
 • verklighetsbaserad och verklighetsförankrad inlärning
 • känna sig älskad och respekterad för den man är
 • upplevelseinriktad inlärning

I hemundervisning slipper man...

 • skaffa dyra märkeskläder för att inte bli mobbad i skolan
 • tvingas att ljuga i skolan om prylar och resor
 • lärare som hoppar över saker utan att man riktigt förstått
 • vara ensam på att kunna saker
 • att skolan inte känns som ett riktigt liv, skolan är inte gjord för att leva ett riktigt liv
 • dålig mat
 • mycket ska göras ”i gruppens namn”
 • ”sticka ut”, avvika från normen
 • alla former av ”grupptryck”
 • ”styrd lek”
 • ständigt ”stötande och blötande” av allt man gör
 • en hel del stress
 • den högljudda och röriga miljön
 • den känslomässiga tröttheten av alla ständigt pågående konflikter
 • bli jämförd med någon annan
 • åldersfixering
 • människodistans
 • resultatfixering och tävling i allt
 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen