Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om Hemundervisning > Vad Hemundervisning ÄR > Skillnad hemundervisning/skola
 
 

Skillnad hemundervisning/skola


Så här beskriver många hemundervisade barn skillnaderna mellan livet i hemundervisning och livet i skola. Att livet i hemundervisning mer liknar verkliga livet utanför skolan, framgår med all önskvärd tydlighet.

Om...

Skolan

Verkliga livet i hemundervisning

Vänner

Måste vara "vän" med alla

Umgås med få vänner, "man väljer sina vänner"

Tvivelaktigt umgänge Måste umgås med demUndviker, "vill inte komma i dåligt sällskap"

Fiender

Måste umgås med dem

Undviker bestämt

RespektBemöts inte med respekt, kan inte visa respekt Om jag bemöts med respekt, kan jag visa respekt
AnsvarFår inget ansvar, kan inte ta ansvar Om jag får ta ansvar, lär jag mig att ta ansvar
Tolerans av andra När jag tvingas att umgås med andra, utvecklas inte tolerans När jag fritt får välja vilka jag vill vara med, kan jag utveckla tolerans mot andra

Måltider

Måste äta med alla

Äter bara lunch med få, de man vill äta med

Lek

"Borde" leka med alla

Leker med få, de man vill leka med

MåstenMåste göra saker för sakernas egen skullVerkliga måsten - t ex diska för att ha något att äta på

Konsekvens av framgång/misslyckande

Bra/dåligt betyg, olika favör med lärare/elever, irrelevant i förhållande till prestation

Relevant framgång/misslyckande, framgång föder framgång

Kreativitet

När det finns på schemat

När andan faller på, "följer sina musor", och man blir därför mer kreativ

Uppfinningar

Gör kursmaterialets experiment

Man gör det man tror på, passionsdrivet, och man gör därför mer

Ta in information

Få kursmaterialet enligt schema

Hämtas när den behövs, motivationsdrivet, ger därför mer information

Summa summarum

Likformighet, stöpt i samma form. Dödad kreativitet. Egna idéer och ifrågasättande av andras lönar sig inte. Självförtroende i botten.

Alla blir och får vara "som man är". Kreativitet efter egen förmåga/vilja, egen utveckling, många egna idéer och ifrågasättanden, självförtroende på topp.

 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen