Hemundervisning historiskt till idag


Kapitlen 8-12 handlar om Förarbetena till Skollagen 1985, och själva Skollagen.
Kapitlen 19-25 handlar om hur en kommun borde behandla en ansökan om hemundervisning.
Ladda ner som interaktiv film (73 MB) ---> 

Klicka på bilden för att starta och pausa
Navigera sen med knapparna. För att byta kapitel, använd  Det finns 27 kapitel.