Hemundervisning utomlands
Tyskland

Tyskland är ett alldeles eget kapitel i ämnet hemundervisning. Lagar som stiftades under Hitler-Tyskland ("Reichsschulpflichtgesetz", 1938) är fortfarande i kraft i de flesta regionerna, men tydligen främst i Bayern.

Hemundervisning är de facto förbjudet i Tyskland, enligt dessa gamla lagar. Många familjer som velat hemundervisa har varit tvungna att fly landet, och flera har till och med undfått politisk asyl, bland annat i Canada och USA. I de värsta fallen, har "barnavårdsnämnden" (Jugendamt) - som på flera sätt fått större befogenheter än polisen - tvångsomhändertagit barn, beslagtagit familjers pengar och spärrat konton mm, endast på grund av att familjen valt att hemundervisa. Många föreningar finns, som på alla sätt försöker göra känt för omvärlden vad som egentligen händer i landet, och försöker få FN och EU-domstolen för Mänskliga Rättigheter att påverka Tyskland att förändra sina lagar så de överensstämmer med människorättsliga konventioner.

Det hela blir ännu märkligare när man konstaterar att en tysk familj med barn i tysk skola, som vistas utomlands en längre tid, uppmuntras av tyska regeringen att välja hemundervisning istället för att sätta barnen i landets skola! Citat (översatt) från distans-skolan ILS:

The ILS has been mandated by the German Ministry of Foreign Affairs to provide distance learning to German pupils all over the world, so that they can obtain German school-leaving qualifications. This offer is geared towards German parents who, for private or professional reasons, are planning a long stay abroad and face the dilemma of how to deal with their child’s educational needs, where there is no German school nearby or such a school proves to be unsuitable for their child. The ILS’s solution - take your child’s school with you. German families overseas making use of the ILS’s services also receive financial sponsorship from the German government.

Vi vill inte fokusera på problemen i Tyskland, men där är situationen så svår, att vi i alla fall vill omnämna den. En webplats som samlar information om denna situation är The Bremen persecution memorial site - läs mer där.

Här finns också att läsa ett dokument som lämnats in till Special Rapporteur of the Commission on Human Rights i FN, Professor Vernor Munoz Vilalobos, i februari 2006; man beskriver läget och vädjar till handling från högsta nivå.

Här kan du ladda hem dokumentet (pdf).