Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om Hemundervisning > Hemundervisning i forskningen
 
 

Hemundervisning i forskningen


Kanada

Den kanadensiske utvecklingspsykologen Dr. Gordon Neufeld som gästade Sverige häromveckan har en imponerande meritlista: 35 års klinisk erfarenhet som psykolog i alla tänkbara miljöer från fängelser till välmående medelklassfamiljer. Hans bok ”Våga ta plats i ditt barns liv” är översatt till åtta språk och översätts just nu till ett nionde språk: norska.

Dr. Neufeld har även stor erfarenhet av hemundervisande familjer från sitt hemland Kanada där det är en vanlig utbildningsform. På tankesmedjan Mirejas frukostmöte den 18 juni 2010 förklarade han den psykologiska bakgrunden till varför hemundervisning ger de märkligt goda resultat som den evidensbaserade forskningen visar. Snarare än att ifrågasätta hemundervisning bör vi ifrågasätta skolan, menade Dr. Neufeld. Om vi med våra utbildningssystem önskar få mogna, självständiga och välutbildade vuxna, så är hemundervisning i en god familj ofta ett bättre alternativ än skola.

Detta trotsar allt bondförstånd och mekanismerna bakom är inte självklara, men med bilderna (pdf) och ljudinspelningen nedan är det lätt att få sig en bild av sammanhangen.
Lyssna gärna på ljudinspelningen samtidigt som du följer med i bilderna (pdf) som du laddar hem här -->

Klicka på Play för att lyssna --> 

Norge

Den som mest studerat hemundervisning är Christian W. Beck. Hans webbsida med massor med forskning finns här. Mer info kommer.

USA

En bra källa med referenser för det aktuella forskningsläget runt hemundervisning är artikeln ”Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream” av Patrick Basham, John Merrifield, och Claudia R. Hepburn från 2007. Artikeln bygger på aktuell forskning om hemundervisning i USA och Kanada, men även England, och refererar till 109 källor, varav många vetenskapliga referenser. Här finns studien.

Även om man drar försiktiga slutsatser av forskningen så blir resultaten tydliga:
Hemundervisade barn når minst lika goda inlärningsresultat som både offentliga och privata skolor – enligt de flesta studier t.o.m. väsentligt bättre resultat.

Den hittills största studien gjordes 1998 av Dr. Lawrence Rudner vid University of Maryland på 20760 hemundervisade barn. Dr. Rudner sammanfattar: ”those parents choosing to make a commitment to home schooling are able to provide a very successful academic environment”. Här finns studien.
  • Att ha en lärarutbildad förälder ger inga signifikanta fördelar vid hemundervisning jämfört med hemundervisade barn med föräldrar utan lärarutbildning.
  • Paradoxalt nog lyckas även lågutbildade föräldrar bättre genom hemundervisning än vad offentliga skolor gör med skolutbildning – hela 55% procent bättre i matematik och 49% bättre i språk enligt en studie. Artikelförfattarna skriver: ”...public schools seem to educate children of poorly educated parents worse than do the poorly educated parents themselves.
  • Hemundervisade barn får god social träning enligt en klar majoritet av forskningsrapporter. "The home schooled are happier, better adjusted, more thoughtful, competent and sociable children.
  • De långsiktiga amerikanska och kanadensiska studierna visar båda att hemundervisade barn har en högre nivå av livstillfredsställelse som vuxna. De är välkomna på alltfler amerikanska och kanadensiska universitet, inklusive de mest prestigeladdade som Harvard, Yale, MIT och Stanford. Enligt artikelförfattarna så motiverade en antagningschef på Stanford detta med att hemundervisade barn hade vissa styrkor som motivation, nyfikenhet och en förmåga att ta ansvar för sina studier, vilka gymnasieelever (high-school) inte hade i lika hög grad.

I sammanfattningen konstaterar artikelförfattarna att hemundervisning är en livskraftig pedagogisk rörelse i både Kanada och USA och att både de akademiska och sociala resultaten är klart bättre än för en normalelev som går i skola. Detta förtjänar de politiska beslutsfattarnas respekt, menar artikelförfattarna.

Dessa resultat kan verka förbluffande, men de visar att hemundervisning fungerar efter andra principer än skolundervisning. En förklaring kan komma från den senaste årens anknytningsforskning och hjärnforskning som visar att vikten av nära relationer består ända upp i tonåren och att anknytning av en avgörande faktor för motivation vilket in sin tur är en avgörande faktor för inlärning.


Storbritannien

Intervjuer gjorda av forskaren Alan Thomas vid Pedagogiska Institutionen vid Londons Universitet visar att det som han kallar ”informellt lärande” (ett lärande i vardagen, där motorn är barnets egen nyfikenhet och där närstående vuxna finns för att stödja läroprocessen, men inte styr den) leder till lika bra eller bättre resultat jämfört med vanlig skolgång. Även om inte alla hemundervisare praktiserar informellt lärande fullt ut så är det i praktiken så att hemundervisade barn lär annorlunda än barn som går till skolan. De lär sig andra saker och de lär sig på andra sätt. Länk. Thomas, A. (1998). Education children at home. London, New York: Continuum.

Ph.D. Paula Rothermel vid universitetet i Durham har studerat ca 1000 hemundervisande familjer och 2000 barn under många år. Hennes mycket uttömmande forskning finns här.


Holland

Performance in home schooling: An argument against compulsory schooling in the Netherlands.

Denna artikel skrevs 2004 av Henk Blok, en forskare inom utbildning från Universitetet i Amsterdam. Den ger en överblick över vad man sett i forskningen om hemundervisning. Artikeln är publicerad i många forskarsammanhang och även i samarbete med UNESCO.

Abstract:
Although home education is a growing phenomenon in many Western countries, it is almost non-existent in the Netherlands. Under Dutch educational law, children must be educated in the school system. Home schooling is thought to endanger children’s development. This study examines – primarily American – analyses of performance in home schooling. Its leading question is: How do home-schooled children develop in comparison with school pupils? It concludes that home-schooled children perform better on average in the cognitive domain (language, mathematics, natural sciences, social studies), but differ little from their peers at school in terms of socio-emotional development.

Ladda ner artikeln


Sverige

I Sverige finns nästan ingen forskning om hemundervisning. Rohus välkomnar att sådan inhemsk forskning påbörjas.

 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen