Om Hemundervisning


Generellt om hemundervisning (innan juli 2011)

Hemundervisning är en utbildningsform där föräldrar åtar sig ansvaret för sina barns utbildning. Flera olika utbildningsformer förekommer. Vanligast är att föräldrar (särskilt för de lite äldre eleverna) fungerar mer som mentorer än som lärare. Kunskap och färdigheter kan inhämtas på de mest skiftande sätt och ur en mängd både formella och informella sammanhang. Hemundervisning förekommer på heltid, på deltid, i kombination med distansstudier, för kortare perioder och för hela skoltiden.

Läs mer i underrubrikerna och på svenska wikipedia.


<--- Vårt dokument "Angående riktlinjer för hur kommuner behandlar en ansökan om hemundervisning" finns nu för nedladdning.

OBS: Gäller inte efter att nya skollagen trätt i kraft!

Klicka på bilden för att ladda ner den (pdf). Skriv gärna ut den.


<-- Vår andra broschyr innehåller mer och uppdaterad information om hemundervisning. Klicka på bilden för att ladda ner.

---> Vår första broschyr innehåller mycket information om hemundervisning.

Klicka på bilden för att ladda ner den (pdf).