Donera/Donate


(English below)

Nu finns det möjlighet att donera till Rohus verksamhet.

Du kan använda PlusGiro 480310-2 eller Bankgiro 319-0733 - skriv "Donation" på betalningen så vet vi.

Bor du utanför Sverige och vill göra en utlandsbetalning, använd vårt kontaktformulär och ange att du vill göra det, så skickar vi dig information om hur man gör.

Alla bidrag till Rohus går oavkortat till Rohus arbete med att stötta hemundervisande familjer och det politiska arbetet med att underlätta för familjer att hemundervisa i Sverige. Allt arbete sker ideellt och alla bidrag är oerhört välkomna. Vår tacksamhet går inte att mäta.

Donate


Now there is an opportunity to donate to Rohus activities.

If you live in Sweden, you can also use PlusGiro 480310-2 or Bankgiro 319-0733 - please write "Donation" on the payment and we will know.

If you live outside Sweden, and want to do an international transfer, please use our contact form and indicate that you want to do so.

All contributions to Rohus will go to Rohus work with families to support home educators and policy work to make it easier for families to home educate in Sweden. All work is voluntary and all contributions are extremely welcome. Our gratitude is immeasurable.